Vergelyking van drie sosialemedia-hulpmiddels: Whatsapp, Facebook en YouTube

1.         Beskrywing:

1.1       Whatsapp:Whatsapp logo

“Whatsapp messenger” is ‘n sms-diens tussen selfone wat gewone sms-boodskappe vervang. Whatsapp gebruik ʼn internetverbinding tussen selfone.

1.2       Facebook:Facebook logo

Dit is ʼn gewilde gratis sosiale netwerk-webwerf wat geregistreerde verbruikers toelaat om profiele te skep, foto’s en video’s op te laai, boodskappe te stuur en in kontak te bly met vriende, familie ens.

1.3       YouTube:

Dit is ‘n webtuiste wat onwerp is vir die deel van videos. Wanneer iemand gerigestreer is Youtube logoop YouTube kan hulle enige oorspronklike videos maak en dit daarop deel en enige iemand kan dit dan sien.

 

2.         Moontlike gebruike vir onderrig en/of leer:

 

2.1       Whatsapp:

 • Onderwysers kan ‘n whatsapp groep stig vir elke graad en vak. Daar kan sy opdragte gee asook belangrike inligting.
 • Leerders kan groepe stig vir take en sodoende dan kommunikeer oor wat gedoen moet word en wat elkeen se verantwoordelikheid is in die groep.
 • Whatsapp dien as ‘n ander omgewing buite die klaskamer waar onderwysers kontak kan behou met leerders soos om inligting weer te gee ens.

 

2.2       Facebook:

 • Leerders kan ‘n klasgroep stig op Facebook waar hulle gesels oor skoolwerk en waarmee hulle sukkel. Hulle kan nuttige wenke en video’s met mekaar deel of die werk vir mekaar oor ‘n lewendige videouitsendings verduidelik.
 • Onderwysers kan ook Facebook gebruik om ‘n groep te stig waar hulle reëlings en opdragte aan leerders kan deurgee.
 • Daar is verskeie leerspeeletjies op facebook wat leerders se internet vaardighede sal verbeter asook hul kognotiewe vaardighede.

2.3        YouTube:

 • Onderwysers kan opdragte vir leerders gee waar hul videos moet maak, bv. opvoerings, eksperimente ens. waar hul dit dan op YouTube moet plaas.
 • Onderwysers kan hul eie videos maak en dit op YouTube plaas vir die leerders om te kyk.
 • Videos is visueel stimulerend vir enige tipe leerders, dit akkomodeer alle leerstyle en dus kan dit gebruik word om werk op ‘n baie kreatiewe manier aan leerders oor te dra om ‘n ikoniese ervaring in leerders te vestig.

 

3.        Voordeel in onderrig en leer:

3.1       Whatsapp:

 • Onderwysers kan stemopnames maak van ‘n les bv. biologie en dit op whatsapp plaas. Dit gaan leerders motiveer om harder te werk.
 • Leerders kan vrae op die whatsapp groep vrae oor werk waaroor hulle onseker is. Dit gaan tyd in die klas bespaar.
 • Onderwysers kan ook deur middel van whatsapp in kontak met leerders se ouers bly. Dit is baie voordelig vir die bou van ‘n positiewe interpersoonlike verhouding tussen onderwysers en ouers.

3.2       Facebook:

 • Onderwysers kan Facebook gebruik om take te plaas waar leerders ekstra krediete kan kry. Dit leer verantwoordelikheid aan leerders.
 • Leerders kan joernaal inskrywings plaas op die klas se Facebook groep oor hul ondervindinge aangaande die werk wat behandel word. Leerders voel op hierdie manier belangrik, omdat hul die geleentheid gegun word om hulle mening te lig wat in ruil die klaskamer atmosfeer verbeter.
 • Onderwysers kan aktiwiteite en notas op Facebook plaas voor eksamens om leerders te help om voor te berei. Dis voordelig, want leerders doen dan moeite om goeie punte te behaal.

 

 

3.3       YouTube:

 • Onderwysers kan ‘n video vasvra vir leerders maak. Dit is baie kreatief en leerders sal daarom baie gemotiveerd wees om deel te neem.
 • YouTube leer leerders hoe om te luister, te kyk en ook notas af te neem op die selfde tyd. Dit verbeter dus leerders se algehele konsentrasie vermoë, kognotiewe vermoë ens.
 • Dit is ‘n platform wat inhoud op ‘n baie interresante en nuwe manier aan leerders verduidelik. Dit is voordelig, omdat dit leerders baie meer betrokke maak in die leerproses.

 

4.           Nadeel:Negatief.jpg

4.1       Whatsapp:

 • Leerders kan onnodige boodskappe en prente stuur wat ‘n afleiding kan wees wanneer leerders wil leer. Dit maak dit ook moeilik vir leerders om terug te gaan op boodskappe en om te soek na ‘n seker bron inligting wat deur duie onderwyser gegee is.
 • Dit kan as ‘n afleiding die in die klas. Leerders kan heeltyd op hulle fone wees i.p.v om besig te wees met werk.
 • Dit kan net op slimfone gebruik word. Ouer fone kan dit nie hê nie en daarom sal alle leerders nie noodwendig toegang hê tot whatsapp nie.

4.2       Facebook:

 • Leerders kan verslaaf raak aan Facebook.
 • Data is baie duur, veral in Suid-Afrika, dus sal nie alle leerders die gereelde gebruik van Facebook kan bekostig nie.
 • Facebook stimuleer leerders om onbelangrike goed te skryf, hul gaan meestal terwyl hul besig is om deur die klasgroep te gaan ook hul status opgradeer en verder kyk wat op Facebook aangaan. Dit kan waadevolle leertyd vir leerders verminder.

 

4.3    YouTube:

 • Onderwysers het nie beheer oor wat leerders op YouTube kyk wanneer hulle nie by is nie. Daar word nie net goeie goed op YouTube geplaas nie.
 • Sommige leerders kan afgelei word deur videos en dan neem hul konsentrasie vir die res van die klastyd af wat hul akademiese prestasie negatief sal beinvloed.
 • Die bronne wat gebruik word op YouTube is nie altyd baie akkuraat nie en dus sal onderwysers altyd eers die videos moet nagaan en self kyk om seker te maak dat die inligting korrek is.

 

Verwysings:

aldonafn. (2017). The Advantages and Disadvantages of using Facebook by Students. [online] Available at: https://aldonafn.wordpress.com/2013/09/30/the-advantages-and-disadvantages-of-using-facebook-by-students/ [Accessed 7 Sep. 2017].

Anon, (2017). [online] Available at: http:///www.quora.com/What-are-the-advantages-and-disadvantages-of-WhatsApp [Accessed 7 Sep. 2017].

Anon, (2017). [online] Available at: http://www.jite.org/documents/Vol13/JITEv13ResearchP217-231Bouhnik0601.pdf [Accessed 7 Sep. 2017].

Digitalunite.com. (2017). What is YouTube? | Digital Unite. [online] Available at: https://www.digitalunite.com/guides/tv-video/what-youtube [Accessed 7 Sep. 2017].

GCFLearnFree.org. (2017). Instagram: What is Instagram? – Full Page. [online] Available at: https://www.gcflearnfree.org/instagram/what-is-instagram/1/ [Accessed 7 Sep. 2017].

Hicks, K. (2017). The Teacher’s Guide to Using YouTube in the Classroom | Edudemic. [online] Edudemic.com. Available at: http://www.edudemic.com/youtube-in-classroom/ [Accessed 7 Sep. 2017].

Howdoesappingwork.com. (2017). How does Whatsapp work – Whatsapp Tutorial. [online] Available at: https://www.howdoesappingwork.com/whatsapp/ [Accessed 7 Sep. 2017].

https://ltsig.iatefl.org/whats-up-in-the-classroom-whatsapp

OnlineCollege.org. (2017). 100 Ways to Use Facebook in the Classroom — OnlineCollege.org. [online] Available at: http://www.onlinecollege.org/2012/05/21/100-ways-you-should-be-using-facebook-in-your-classroom-updated/ [Accessed 7 Sep. 2017].

Santarossa, C. & Castillo, J. (2017). WHAT’S UP IN THE CLASSROOM? WHATSAPP! | LTSIG. [online] Ltsig.iatefl.org. Available at: https://ltsig.iatefl.org/whats-up-in-the-classroom-whatsapp/ [Accessed 7 Sep. 2017].

WhatIs.com. (2017). What is Facebook? – Definition from WhatIs.com. [online] Available at: http://whatis.techtarget.com/definition/Facebook [Accessed 7 Sep. 2017].

WhatsApp Download. (2017). WhatsApp for Education. [online] Available at: http://www.wapp4phone.com/facts/whatsapp-education/ [Accessed 7 Sep. 2017].

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s